Tijdregistratie

Tijdregistratie:

Wanneer de module tijdregistratie actief is kan het personeel gebruik maken van de aan en afmeld toetsen in het kassa scherm.

Hier worden dan de overzichten van kloktijden bijgehouden.

Daarnaast is er de mogelijkheid tot uitvoeren van correcties op de aan en afmeld tijden

Back to Top